Home

Tempeliers 1

orde van Malta

Edele Families

Auteursrechten

Email kontakt

 

 

Tempeliers verborgen Lijkwade van Turijn ????????? 6-04-09
Lijkwade van Turijn

De Tempeliers hebben meer dan honderd jaar lang de Lijkwade van Turijn in hun bezit gehad en in het geheim aanbeden. Dat zegt een onderzoeker van het geheime archief van het Vaticaan, die documenten heeft ontdekt waarin de Lijkwade beschreven staat.

Met de ontdekking komt een einde aan het mysterie waar de Lijkwade een groot gedeelte van de Middeleeuwen was.

De Lijkwade van Turijn is een van de belangrijkste relieken die de Katholieke Kerk van Jezus Christus bezit. Het kleed van ruim vier vierkantemeter gaat door als het doek waarin Jezus na zijn kruisiging gewikkeld werd.

Een relikwie dat sterk leek op de Lijkwade werd in Constantinopel vereerd, maar ging verloren bij plunderingen tijdens de Vierde Kruistocht, in 1204. Pas in 1357 duikt het object weer op, in Frankrijk. Wat er in de tussentijd mee gebeurd is, wist niemand.

Aanbidden
Nu is er bewijs dat de Tempeliers de Lijkwade meeroofden uit Constantinopel. Een document in het archief beschrijft hoe een nieuw lid van de ridderorde, Arnaut Sabbatier, in 1287 “werd meegevoerd naar een geheime plek, waar alleen de broeders van de Tempel van af wisten.”

“Daar werd mij een lang stuk linnen getoond, met een afbeelding van een man. Er werd mij verteld het te aanbidden en de voeten drie keer te kussen.”

Op de Lijkwade is een mysterieuze, levensgrote afbeelding van een bebaarde man te zien met verwondingen die door kruisiging lijken te zijn ontstaan. In 1898 werd ontdekt dat de afbeelding pas echt goed tot zijn recht komt in fotonegatief.

Brandstapel
De Tempeliers hadden een goede reden het bezit van de Lijkwade geheim te houden: uit woede over de plundering van het christelijke Constantinopel had de paus iedereen die daaraan meegedaan had, geëxcommuniceerd. Ook was handel in relieken verboden.

De Order der Tempeliers was in 1119 opgericht om pelgrims naar het Heilige Land te beschermen. Later waren ze de drijvende kracht achter de Kruistochten die Jeruzalem uit handen van de moslims moest bevrijden.

De machtige ridderorde werd in 1307 met wortel en tak uitgeroeid op beschuldiging van ketterij. Honderden leden werden gemarteld en op de brandstapel gezet.

De Lijkwade ligt na veel omzwervingen sinds 1578 in Turijn.
(bron NOS.nl)
 


Het is makkelijk om de Tempeliers wederom in een kwaad daglicht te stellen maar de wetenschap achterhaald het met de bekende C-14 datering. National Geographic cannel heeft nog niet zo lang geleden een heel progamma hier aan gewijd, en bevestigde dat de lijkwade een knappe vervalsing is. (kastelenteam)

De lijkwade van Turijn is een eeuwenoud tweedegraads relikwie binnen het christendom. Het is een linnen kleed waarop vaag een beeld van een man te zien is met verwondingen aan de zichtbare hand zoals zouden kunnen ontstaan bij een kruisiging. Volgens sommige christenen is de lijkwade het kleed waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Het officiële standpunt van de Katholieke kerk is dat het om een vervalsing gaat, al laat zij sinds de 14de eeuw de verering ervan toe als een kunstzinnige voorstelling van Jezus. De meeste wetenschappers beschouwen de lijkwade als een knappe vervalsing uit de late Middeleeuwen. Dit standpunt wordt onderbouwd met een koolstof-14-datering van het kleed, waaruit bleek dat het kleed uit de periode tussen circa 1260 en 1390 stamt. Deze datering is consistent met de eerste vermelding van het bestaan van de lijkwade van Turijn. De lijkwade wordt momenteel bewaard in de Kathedraal van Johannes de Doper in Turijn.