chronologisch overzicht Tempelier geschiedenis


 


 

 

610   Jeruzalem wordt veroverd door de Perzen.
629   Byzantium herovert Jeruzalem.
1071   Seldsjoeken onder leiding van Ars Aplan verslaan het Byzantijnse leger bij Manzikert.
1078   Verovering van Jeruzalem door de Turken.
1081   Alexis Comnenis keizer van Byzantium.
1088   Paus Urbanus II benoemd.
1095   Concilie van Clermont in november.
Paus Urbanus II roept op tot een kruistocht.
1096   Volkskruistocht onder leiding van Peter de Kluizenaar vertrekt in juni.
Begin van de organisatie van Ridderkruistochten.
Volkskruistocht eindigt in vernietiging van het "leger".
1097   Ridderkruistochten arriveren in Constantinopel en steken de Bosporus over.
Belegering van Nicea.
Slag bij Doryleum.
Belegering van Antiochië in oktober.
1098   Fatimiden (Egypte) veroveren Jeruzalem.
1098   Boudewijn van Boulogne wordt keizer van Edessa (maart).
Verovering van Antiochië (juni). Kruisvaarders vechten en verblijven in de buurt van Antiochië.
Adhemar van Le Puy (Pauselijke legaat) sterft.
Bohemond van Tarente keizer over Antiochië.
1099   Paus Urbanus II sterft, Paus Paschalis II benoemd.
Verovering van Jeruzalem (juli).
Godfried van Bouillon beschermer van het Heilige Graf.
1100   Godfried van Bouillon sterft (juli).
Boudewijn van Boulogne wordt koning van het Heilige Land. Boudewijn van Bourg wordt graaf van Edessa.
1101   Diverse kruisvaarderslegers worden verslagen in Anatolië.
Verovering van Haifa en Ceasara.
1103   Boudewijn I verovert Akko.
1104   Bohemond van Tarente naar Europa. Tancred regent van Antiochië.
1105   Raymond St-Gilles sterft tijdens de belegering van Tripoli.
1109   Stichting graafschap Tripoli. Bertrand St-Gilles graaf van Tripoli.
1110   Kruisvaarders veroveren Sidon en Beirut.
1112   Tancred overlijdt.
1113   Boudewijn I trouwt met Adelheid van Sicilië.
Orde der Hospitaalridders erkend door de Paus.
1117   Boudewijn I scheidt van Adelheid van Sicilië.
1118   Paus Gelasius II benoemd.
Boudewijn van Bourg wordt koning van het heilige land.
Hugues de Payns sticht de Orde der Tempeliers.
1119   Paus Calixtus (Callistus) II benoemd.
Joscelin van Courtenay wordt graaf van Edessa.
1123   Boudewijn II gevangen genomen.
1124   Kruisvaarders veroveren Tyros (juli).Boudewijn II vrij.
Paus Honorius II benoemd.
1126   Bohemond II keizer van Antiochië.
1128   Concilie van Troyes. Regels voor de Orde der Tempeliers worden opgesteld.
Zengi wordt atabeg van Mossul.
1130   Paus Innocentius II benoemd.
Boudewijn II overlijdt.
1131   Fulco van Anjou en Melisende worden koning en koningin van het heilige land.
Joscelin II wordt graaf van Edessa.
1132   Ruzie tussen Fulco van Anjou en Melisende vanwege (vermeende) ontrouw.
1135   Bernardus van Clairvaux schrijft: "Liber ad milites templi de laude novae militiae".
1136   Raymond van Poitiers trouwt met Constance van Antiochia en wordt aldus keizer over Antiochië.
1136   Robert de Craon wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1138   Byzantium belegert Antiochië.
1139   Encycliek Omne Datum Optimum.
1143   Paus Coelestinus II benoemd.
Fulco van Anjou sterft, Melisende wordt regentes voor Boudewijn III.
1144   Paus Lucius II benoemd. Encycliek Milites Templi (ca. 1144).
Zengi verovert Edessa.
1145   Paus Eugenius III benoemd. Encycliek Milites Dei.
Oproep voor een nieuwe kruistocht (2e).
1146   Zengi wordt vermoord.
1147   Vertrek 2e grote kruistocht onderleiding van Lodewijk VII en Konrad III.
Nederlaag bij Doryleum.
1148   Affaire tussen Eleonora van Aquitanië en Raymond van Poitiers.
Belegering van Damascus. Einde 2e grote kruistocht.
1149   Evrard des Barres wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers. Raymond van Poitiers, heersend over Antiochië, overwonnen en gedood door Noer ed-Din.
Inwijding herbouwde kerk van het Heilige Graf.
1150   Joscelin II wordt gevangen genomen door Noer ed-Din die hem de ogen laat uisteken.
Tempeliers bezitten kastelen Castel Arnald, Chastel Blanc en Gaza.
1152   Boudewijn III wordt (na een geheime kroning) koning van het Heilige Land.
Raymond II van Tripoli vermoordt door Assassijnen.
1153   Bernard de Trémelai(y) wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers. Hij wordt vrij snel opgevolgd door André de Montbard (ca. 1154).
Paus Anastasius IV benoemd.
Askalon veroverd door de kruisvaarders, zij hebben alle havensteden in handen.
Reynault de Châtillon trouwt met de weduwe van Raymond van Poitiers.
1154   Paus Hadrianus (Adrian) IV benoemd.
Noer ed-Din keizer van Damascus.
1156   Bertrand de Blanquefort wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
Reynault de Châtillon plundert Cyprus.
1157   Strijd tussen Noer ed-Din en Boudewijn III
1158   Boudewijn III trouwt met Theodora van Byzantium.
1159   Paus Alexander III benoemd.
Joscelin II sterft in gevangeschap.
1160   Reynault de Châtillon wordt gevangen genomen door de moslims.
1162   Amaury 1 (Amalrik) wordt koning van het heilige land.
1163   Veldtocht van Amalrik tegen Egypte.
1164   2e Veldtocht van Amalrik tegen Egypte.
Noer ed-Din neemt Bohemond III en Raymond III gevangen.
1165   Amalrik trouwt met Maria Komnena.
1167   3e Veldtocht van Amalrik tegen Egypte.
1168   4e Veldtocht van Amalrik tegen Egypte. kruisvaarders voor Cairo.
1169   Saladin keizer over Egypte (uit naam van Noer ed-Din).
1169   Philippe de Naplouse (de Milly) wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1171   Odo (Eudes) de St Amand wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
Noer ed-Din verovert Mossul.
1173   De Tempeliers doden een gezandt van de Assassijnen.
1174   Amalrik overlijdt. Boudewijn IV "de lepraleider" wordt koning van het Heilige Land.
Noer ed-Din overlijdt.
1175   Reynault de Châtillon wordt vrijgelaten door de moslims.
1176   Wapenstilstand gesloten met Saladin. Saladin nu ook keizer over Damascus.
1177   Boudewijn IV "de lepraleider" verslaat Saladin bij Tell al-Safija.
1179   Arnaud (Arnold) de Torroja wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1180   Sybille trouwt met Guy van Lusignan.
2e wapenstilstand gesloten met Saladin.
1181   Paus Lucius III benoemd. Reynault de Châtillon verbreekt wapenstilstand.
1182   Reynault de Châtillon organiseert strooptochten langs de Rode Zee.
1183   Saladin ook keizer over Aleppo en Mossul.
Belegering van Kerak.
1185   Paus Urbanus III benoemd.
Gérard de Rid(e)fort wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
Boudewijn V "het kind" wordt koning van het Heilige Land. Sybille en Guy laten zich kronen.
1186   Sybilla en Guy de Lusignan worden koning en koningin van het Heilige Land.
1187   Paus Gregorius VIII benoemd en al snel opgevolgd door Paus Clemens (Clement) III.
Slag bij Hattin. Reynault de Châtillon gedood.
Overgave Jeruzalem aan Saladin. Oproepen voor een nieuwe kruistocht (3e).
Saladin leidt een nederlaag bij Tyrus.
1190   Keizer Barbarossa verdrinkt.
Richard Leeuwenhart en Philips-Augustus vertrekken vanuit Vézelay voor de (3e) kruistocht.
1191   Richard Leeuwenhart verovert Cyprus en verkoopt het aan de Tempeliers.
Robert de Sablé wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers, hun zetel wordt Acco.
Paus Coelestinus III benoemd.
Slag bij Arsoef.
Philips-Augustus keert terug naar Frankrijk.
1192   Henri de Champagne wordt koning van het Heilige Land.
Weer een wapenstilstand met Saladin. Jeruzalem blijft in handen van Saladin.
Cyprus wordt teruggegeven door de Tempeliers aan Richard Leeuwenhart, die het eiland verkoopt aan Guy de Lusignan.
Richard Leeuwenhart verlaat het Heilige Land.
1193   Gilbert Erail wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1197   Amaury de Lusignan wordt koning van het heilige land.
1198   Paus Innocentius III benoemd.
1201   Philippe du Plessis (du Plessiez) wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1202   De 4e kruistocht vangt aan vanuit Venetië met de verovering van Zara.
1204   Verovering en plundering van Constantinopel.
1205   Marie wordt koningin van het heilige land.
Geoffrey de Villehardoin verovert de Peloponesos.
1206   Het hoofd van Johannes de Doper wordt naar Amiëns gebracht.
1208   Kruistocht tegen de Albigenzen (Katharen).
De Orde der Tempeliers weigert deel te nemen.
1209   Guillaume de Chartres wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1210   Jean de Brienne wordt koning van het Heilige Land.
1212   De Temple in Parijs wordt het hoofdkwartier van de Tempeliers in Europa.
1215   Concilie van Lateranen. Oproep tot een nieuwe kruistocht.
Oprichting orde der Dominicanen.
1216   Paus Honorius III benoemd.
1219   Pierre (Pedro) de Montaigu wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
Verovering van Damiate (Egypte).
1223   Philips-Augustus overlijdt en wordt opgevolgd door Lodewijk VIII.
1225   Keizer FrederikII trouwt met Isabella (Jolanda) van Brienne en wordt (in naam) koning van het Heilige Land.
1227   Paus Gregorius IX benoemd.
Keizer FrederikII vertrekt ter kruisvaart, maar keert halverwege terug. Hij wordt in de ban gedaan.
1228   Keizer FrederikII vertrekt weer ter kruisvaart.
1229   Keizer FrederikII verkrijgt zonder strijd Jeruzalem en kroont zichzelf.
1232   (ca.) Armand de Périgord wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1241   Paus Coelestinus IV benoemd.
1243   Paus Innocentius IV benoemd.
1244   Lodewijk IX belooft ter kruisvaart te gaan. Slag bij La Forbie.
1245   Richard de Bures wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1247   Guillaume de Sonnac wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1248   Lodewijk IX vertrekt ter kruisvaart.
1250   Renaud (Reynald) de Vichiers wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
Koenraad IV wordt koning van het heilige land.
Slag bij Mansura.
1254   Paus Alexander IV benoemd.
Conradin wordt koning van het Heilige Land.
Lodewijk IX vertrekt uit het Heilige Land.
1256   Thomas Bérard wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1261   Paus Urbanus IV benoemd.
1265   Paus Clemens (Clement) IV benoemd.
1269   Hugo III (Koning van Cyprus) wordt koning van het heilige land.
1270   Lodewijk IX vertrekt ter kruisvaart naar Tunis, daar overlijdt hij.
1271   Paus Gregorius X benoemd.
Baibars verovert Chastel Blanc, Montfort, Safita en het Krak des Chevalliers.
1273   Guillaume de Beaujeu wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1276   Paus Innocentius V benoemd, snel opgevolgd door Paus Hadrianus Vsnel opgevolgd door Paus Johannes XXI.
1277   Paus Nicolaas III benoemd.
1281   Paus Martinus IV benoemd.
1285   Paus Honorius IV benoemd.
1286   Henri II (Koning van Cyprus) wordt koning van het heilige land.
1288   Paus Nicolaas IV benoemd.
1289   Val van Tripoli
1287   Val van Latakia.
1291   Thibaud de Gaudin wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers. Snel opgevolgd door Tyros, Sidon, Beirut, Acco, vallen. Tempeliers verlaten de burchten Tortosa en Pèlerin.
1293   Jacques de Molay wordt Grootmeester van de Orde der Tempeliers.
1294   Paus Coelestinus V benoemd. Paus Bonifacius VIII benoemd.
1303   Paus Benedictus XI benoemd. De Tempeliers verlaten het eiland Ruad.
1305   Paus Clemens (Clement) V benoemd.
1307   Arrestatie van alle Tempeliers in Frankrijk.
1310   Dood op de brandstapel voor 54 Tempeliers die hun (onder marteling afgelegde) bekentenissen introkken.
1312   Encycliek Vox in Excelso.
1314   Jacques de Molay wordt verbrand in Parijs.
1570   Cyprus wordt veroverd door de Turken. Het archief van de Tempeliers gaat verloren.