Algemene informatie Kastelenteam,

  Het Hollandse Kastelen Team is een Co÷peratieve onafhankelijke instelling.

 

Het Hollandse Kastelenteam is in 1986 ontstaan vanuit een werkgroep die de dan nog bestaande middeleeuwse kastelen en archealogische sites met betrekking tot dergelijke kastelen en verwante objecten fotografisch wilde vastleggen. 
De doelstelling nu is het publiceren van informatie in media over middeleeuwse kastelen, de middeleeuwse geschiedenis en hulpwetenschappen zoals archeologie in het oude Graafschap Holland. Dit oude Holland als een vorstelijke staat, het was een dubbel graafschap, was in omvang groter dan de huidige twee provincies Noord en Zuid Holland bij elkaar.
 

De start van het Hollandse Kastelenteam begon dan ook met een Dia reportage over middeleeuwse kastelen dat enigszins uit de hand is gelopen door een "Team" met belangstellende mensen samen te stellen. Hoewel geen rechtspersoon, waren er aan de groep belangrijke specialisten verbonden, die ook tevens  het "Team" democratisch  aanstuurden, ze benoemden een dagelijks bestuur, waaronder een voorzitter en een secretaris.  Het publiceren  lukte o.a. door vermeldingen en plaatsing van ons materiaal in kranten w.o. Algemeen Dagblad en Haarlems Dagblad, en het eigen blad Het Hollandse Kastelenteam.
De heer J. de Wilde bracht na het lezen van het Haarlems dagblad structuur in ons jonge team, hij was de eerste voorzitter. Vlak voor zijn vroegtijdig overlijden adviseerde hij om absoluut door te gaan met het Kastelenteam , waarbij onafhankelijk een belangrijk item was.
 

Samenwerking was er met o.a. Kastelen Stichting Holland en Zeeland, Stichting Poelgeest, Rijksdienst Kastelenbeheer, Nederlandse Kastelen Stichting w.o.
met Prof. Dr. J.G.N. Renaud.

 

 

Nu in 2011 zijn de tijden enigszins veranderd.

Fotografische vastlegging blijft een belangrijk speerpunt van het Hollandse Kastelenteam.

het verzorgen van informatie met behulp van internet en andere media over de kastelen in het oude graafschap Holland is ons uitgangspunt.
 

het verzorgen van informatie over de bewoners van dergelijke bouwwerken tot 1795 is ook een belangrijk item.
 

het verzorgen van informatie en nieuws over de archealogische nieuwe vindingen van oude objecten en de nieuwste gegevens van andere wetenschappen terzake het Graafschap Holland zal ook worden  belicht.

De gebeurtenissen ten tijde van de middeleeuwen over Holland uit de archieven en boeken en kaarten, zullen wij indien noodzakelijk ook aanhalen en vermelden, het zal de basis vormen van de verhaalstructuur

Het onderzoeken van gebeurtenissen ten tijde van de middeleeuwen in archieven en boeken en kaarten.

 

 

informatie over auteursrechten

Niets op onze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van het Hollandse Kastelenteam
Deze bepaling geldt zowel voor de geplaatste tekst als het beeldmateriaal (foto's ) op onze websites.


De richtprijzen horen bij de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie die gedeponeerd zijn bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 5 april 1992 onder nummer 163/1992.
Deze richtprijzen zijn vastgesteld op 25 september 2001 en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

ę Allesfoto / Kastelenteam
P. Alles

email kastelenteam@lijbrandt.nl

verdere informatie www.beeldrecht.nl