Start pagina

deel 1 2003

2009 deel lV

2012 deel V

Wouter v Egmond

 Auteursrechten

Fotografie

Links

 

 Stille getuigen lll
Augustus 2003

Vanaf heden noemen we deze artikelen Stille getuigen inplaats van "Stille getuigen in ons Graafschap". Juist omdat we nu een groter publiek hebben dan alleen de leden van het Kastelenteam, zoals dat in het verleden hadden.
* We zijn op zoek naar iemand die middeleeuwse handschriften kan omzetten naar Nederlands, we hebben 3 documenten op A3 formaat van rond 1392/3 van Hertog Albrecht van Beieren i.v..m. Poelgeest bezit bij Den Briel. Gaat het hierbij om de gift van de Hertog voor de moord op Aleida of na de moord als genoegdoening.
* Ook zijn wij op zoek naar een grote afbeelding (digitaal) van de ruŌne van Egmond waarop ook de Abdij staat (schilderij na 1572).

Oud Haarlem

* In 1990 werd Oud Haarlem bedreigd door een golfclub, maar nu 2003, wordt oud Haarlem wederom bedreigd, en wel door de gemeente zelf.
uit de nieuwsbrief van Kastelen Stichting Holland en Zeeland vernamen wij dat Oud Haarlem wordt bedreigd door een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg dat rakelings langs de fundamenten wordt aangelegd, dit i.v.m. een nieuw te bouwen woonwijk.
U kunt zich voorstellen wat dit doet met de grondwaterstand, aan te leggen kabels enzv.
Ik denk dat het op zijn plaats is de gemeente eraan te herinneren dat Oud Haarlem een archeologisch monument is.Ook de voorburcht is nooit onderzocht, alhoewel de fundamenten te zien zijn, o.a. een ronde toren tegenover de crosbaan.
 

 


 

Brederode

* Ook Brederode wordt bedreigd, Rond de ruÔne wil men huizen gaan bouwen. Kastelenteam is hier tegen, ook dit vernam ik via T.V. Noord Holland, maar ook de Kastelen Stichting Holland en Zeeland schreef dit in hun bulletin in juli 2003. Het lijkt er dat gemeente Velsen en Bloemendaal de plannen wil doorzetten. De mooie ligging van Brederode wordt aangetast, en ook hier moeten naar de wonigen kabels e.d. worden gelegd.
Brederode is niet diep gefundeerd, zo "wat gebeurd er wanneer de water huishouding in de duinen wordt aangetast" ?
 

* Steeds vaker, vooral op internet komt je zaken tegen dat van geen kant historisch klopt. Vooral over de Tempeliers, de naam wordt steeds vaker onterecht gebruikt. De Tempeliers van tegenwoordig zijn eerder service clubs dan ware Tempeliers.
De echte Tempeliers waren en zijn een geheime organisatie die niet in de openbaarheid komen. Op internet zijn teveel organisaties openbaar.
Een goede organisatie is de Johanniter Orde, gevestigd te Haarlem, ik verwacht een keer daar een gesprek te hebben met iemand die historisch is onderlegd. En hiervan doe ik jullie weer verslag.
Ook staat in de planning een bezoek te brengen aan de Abdij in Egmond, ook hiervan zal ikjullie veslag doen.
 

* Ook de verhalen over Koning Artur wordt vaak verkeerd uitgelegd, veel mensen denken te weten hoe het in elkaar zit, maar, niemand weet het zeker Waar draaid het om in het verhaal ?
Ridderlijkheid, Ronde tafel, Vrede, opkomen voor de zwakkeren.
Ridderlijk gedrag kan voor iedereen gelden, denk aan Parcival, de gewone boeren jongen.
De ronde tafel conferenties, ook nu nog gebruikt omdat iedereen gelijk is en geen onderscheid wordt gemaakt. De Heilige Graal...........die zit in wezen in je zelf, het is je geweten van goed en kwaad.
Ik heb inmiddels vier films gezien over het verhaal, Merlin, Excalibur, First Knight en Mist of Avalon.
Mist of Avalon is een film die mij het meest aanspreekt, omdat bijvoorbeeld de ridders in Excalibur allemaal dag en nacht in een harnas lopen, tjonge, in de tijd van Arthur waren er nog geen harnassen.
Het enige dat mij in Mist of Avalon opviel dat Parcival en andere ridders niet genoemd werden behalve Sir Lancelot. Tuurlijk, Arthur is een legende, maar er zijn punten in het verhaal die heden ten dagen nogsteeds gelden. Er zijn in Engeland nogsteeds mensen die zoeken naar het eiland Avalon en naar Excalibur, zelfs de BBC maakt hier documantaires over, en op de website van de BBC is veel te vinden http://www.bbc.co.uk


Historical Arthur

So where did the Arthur of Celtic mythology come from? There is a 'no smoke without fire' school of thought which maintains that a legend this strong cannot have occurred without some basis in fact. However, when you examine the evidence for an historical Arthur closely, you must conclude, reluctantly, that it is very thin indeed.

Only one truly historical event can be linked to Arthur.

Only one truly historical event can be linked to Arthur. This is the Battle of Mount Badon, fought some time between c.490 and 516 (depending on which source you believe), in which the Saxon raiders were defeated and forced to come to an accommodation with the Romano-British elite. We do not know where Mount Badon was, though it is most likely to have been Little Solsbury above Bath, called Badon (pronounced 'Bath-on') by the British. Nor can we firmly link Arthur to it. The only contemporary reference comes from Gildas, a Welsh monk who preached a blood and thunder sermon about The Ruin of Britain some time before 547

 


* Waar doen we op dit moment onderzoek naar Kasteel Banjaert. J. Roefsta heeft het mysterie van Banjaert bij ons ook weer doen opborrelen. Hij heeft een aantal theoriŽn wat verder onderzocht kan worden. Het boek van C. Joh. Kiviet 7e druk  heb ik in een adem uitgelezen. En ik moet zeggen dat ik een aantal opmerkelijke historische feiten tegen kwam. Voor zover de verhalen in mijn polder kloppen was Joh. Kiviet historisch zeer bekwaam. Als leraar in Vijfhuizen en in Kruisdorp (thans Hoofddorp) stond hij in hoog aanzien.
De gevangeneming van Kwade Wouter van Egmond was pas rond 1203, na de verwoesting door o.a. de Bisschop van Utrecht en de legers van Lodewijk van Loon, maar laten we niet vergeten een legertje van de Abt van Egmond. De vewoesting van het kasteel van Wouter van Egomond heeft hier alles mee te maken.
Maar er is ook een ander verhaal, dat Graaf Willem zelf Kwade Wouter gevangen liet nemen en opsluiten in het Huys te Heemskerk, dit omdat Wouter de molen van de Graaf in brand liet steken. De Abt van Egmond berichtte de Graaf.

De geschiedenis van het kasteel is nauw verbonden met die van de abdij van Egrnond, maar de verhouding tussen beiden was vijandig. Berwout van Egmond werd in 1129 aangesteld als rentmeester van de abdij van Eginond en als plaatsvervanger van de Graaf van Holland. Hij bewoonde een hoeve in de buurt van de abdij, maar al spoedig na zijn aanstelling kon hij de hoeve vervangen door een versterkte woning. Vanaf dat ogenblik hebben de overste van het klooster en de heer van Egmond gestreden om de onafhankelijkheid en de macht. Na de verwoesting van het versterkte huis in 1203 in de Loonse oorlog, die werd gevoerd om de opvolging van graaf Dirk VII, bouwde Wouter van Egmond een nieuwe, stenen ringburcht met een middenlijn van circa 27 meter. Aan de zuidzijde stond een zware toren. De schildrnuur had een weergang op pijlers. De ringburcht, die tot aan het eind van de vijftiende eeuw heeft bestaan, deed vooral dienst als vluchtburcht. De woongebouwen stonden op een ruime vierkante, met een palissade omgeven voorhof.


We kunnen stellen dat de Bisschop van Utrecht en Lodewijk van Loon de opstand in het Graafschap de kop in drukken door het kasteel Banjaert en Egmond te verwoesten. Banjaert vluchtte naar Willem van Teylingen, over de echtgenote van Banjaert wordt niets vermeld, zowel niet in de officiele stukken alsmede in het boek van Kiviet.
Over de echtgenote van Wouter van Egmond is wel iets bekend. Voor het beleg van Egmond werd de Jkvr. naar de heer van Rietwijk gestuurd volgens Kiviet. Het probleem is waar stond het kasteel van deze Heer van Rietwijk, ik heb niets concreets kunnen vinden
. of toch wel ????

update 19-02-2008

Intressants in de oude documenten, in oud hollands.

Daer quam tot hem grave Lodewijc ende
hadde Zuuthollant an hem ghedwonghen, daer vele der meester ende der
overster van Hollant grave Lodewike blidelike te ghemoete quamen ende
maecten mit hem eninghe ende vurwarde altoos sijn vriende te bliven, also
Johan Parsijn, Johan ende Yesebrant van Harlem, Arnold ende Henric
van Rijswijc ende Wouter van Runen ridders. Ende bi deser heren seker
gheleide so quam grave Lodewijc ende die bisscop binnen Haerlem sonder
yemans wedersegghen ende makeden hem onderdaen alle die dorpe ende
verbliden hem van desen voerspoede, alst wel redelic was.