Startpagina

1 omhoog

Oude prenten

Foto's

Reconstructie

Plattegrond

Auteursrechten

 

 

 

De ruÔne Merwede

 

Ten oosten van de stad Dordrecht staat een troosteloos stuk muurwerk wat een de burcht Merwe  was. In 1243 was er al sprake van een heer van Merwede. of hij een kasteel bezat is niet bekend. maar er wordt gesproken ,dat dit kasteel gestaan moet hebben binnen de tegenwoordige stad bij de nieuwe kerk. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten koos deze heer de kant van Willem V. toen Hertog / Graaf Albrecht aan het bewind kwam kocht de stad de ambachtelijkheid en de daaraan verbonden rechten, Heer DaniŽl moest de stad verlaten. Hij liet zijn kasteel bouwen op de plaats waar nu de Ruine staat" het moet gereed zijn gekomen voor 1355 in dit jaar droeg heer DaniŽl zijn huis op aan de heer van Voorne om zich van zijn bescherming te verzekeren. de heer van Voorne was een aanzienlijk Heer in het Graafschap Holland.

Het kasteel was rechthoekig gebouw met op twee hoeken ronde torens. Verschoven in een derde hoek een woonvleugel. In 1418 bestormden Dortenaren het kasteel, die verbouwd was. Aan de oost en zuidzijde werden de buitenmuren enige meters naar buiten gezet, op die manier kreeg men meer ruimte. De brug kwam zo meer naar voren, de oude inrichting verviel geheel. Bij de meeste kastelen beschermd de donjon de ingang bij de valbrug hier bij Merwede niet. hier lag de brug aan de andere zijde, de oostzijde. De nieuw gelegde brug werd beschermd door een toren.
De Dortenaren hebben met succes hier juist hun aanval op gericht dit blijkt uit de door Professor Renaud gevonden zware pijlen. die werden afgeschoten door spangeschut. het werd gevonden bij de Doort. Het slot moet gedeeltelijk verwoest zijn retieest. Toen DaniŽl 1X stierf in 1403. huwde zijn dochter met een van Brederode, deze waren felle Hoeken, vandaar dat de Dortenaren het slot aanvielen, in 1418. Hierna werd hard gewerkt aan de wederopbouw. het tweede huis .Merwede. Het einde kwam in zicht door de St. Elisabethsvloed van 1421.

De Gemeente Dordrecht had het plan om de gracht uit te graven en de in de grond liggende fundamenten tot boven het maaiveld op te metselen.zoals is te zien. De kosten waren te hoog, en het plan ligt nu in een la. De Directeur schreef ons team dat hij toch hoopt het plan ten uitvoering te brengen.

Bronvermelding

- Dordrechtse courant Prof. Dr. J.G.N. Renaud, 24 juni 1942.

- Catalogus; Gemeente.

- De Daniels; F Jorissen, blz. 1 - 13.

- Kastelengids van Nederland; Kransberg en Mills, blz.

- Burgen en kastelen; van der Aa, 1841, blz.

- Middeleeuwse kastelen van Nederland; P.E. van Reijen, blz. 151.

- Nieuwsblad van het zuiden; 28 augustus 1957.

- Holland, april 1987, Alders, De bakstenen landbouwschuur

van het huis te Merwede, blz. 118 - 125.

AFBEELDINGEN

- Plan Juniorkamer Drechtsteden.

- Reconstructie tekening eerste kasteel.

- Kaart omgeving Merwede 1277.

- Wapen van der Merwede in kleur, gift.

- Diaís P. Alles 1988, 1987.

- Dia gat in de ruine 1988

 

 

© Het Hollandse Kastelenteam 2011 - alle rechten  voorbehouden