Startpagina

1 omhoog

Oude prenten

Foto 1

Foto 2

Heraldiek

Plattegrond

Auteursrechten

 

 

 

De rune van Heenvliet

 


Het huis te Heenvliet, tegenwoordig Ravesteyn genoemd werd gebouwd in het midden van de 13e eeuw (1250). Het is een vierkante donjon met op de vier hoeken ronde torens. Heenvliet werd voor het eerst vermeld in 1254, toen Hendrik van Voorne het als afzonderlijke Heerlijkheid opdroeg aan zijn jongere broer Hugo. In 1372 stierf het geslacht van Voorne uit, waama de Heerlijkheid Heenvliet in handen kwam aan Graaf Albrecht van Beieren. Deze bevestigde de toenmalige Heer van Heenvuet in zijn leen.

In 1436 stierf Jan van Heenvijet en van der Capellen, hij werd opgevolgd door Jan van Cruiningen, de zoon van zijn zuster. Onder zijn invloed herstelde Heenvliet van de schade door de St. Elisabethsvloed in 1421. In 1469 kreeg Heenvliet Stadsrechten, zodat er jaar en week markten gehouden mochten worden. Ardriaan van Cruiningen stond zeer in de gunst bij Karel de Stoute, deze Adriaan volgde Jan op na zijn dood

In 1489 werd Heenvliet gebrandschat door de Hoeken onder leiding van Jonker Frans van Brederode, hierbij zal het slot niet ongemoeid zijn gelaten.

In 1572 was het afgelopen met het slot van Heenvliet, de Watergeuzen staken het slot in brand, zoals vele andere kastelen in de omtrek. Dit noemde men "de taktiek der verschroeide aarde". (de Spanjaarden konden zo de kastelen niet gebruiken om zich te verschansen).
De bekendste gevangene was Angelus Merula, pastoor van Heenvliet. tip wonderlijke wegen over Heenvliet en den Briel

Het Kasteel

Het oudste deel is de donjon, met muren van 2,40 m. dik. Niet alle muren zijn massief, 2 muren is toendertijd met puin opgevuld.
In de tweede helfi van de 14e eeuw werd de gracht aan de oostzijde van de donjon gedempd. Er werd een vleugel van 14.50m * 7 m. aangebouwd. De zijkant van de aanbouw werd iets verlengd, totdat ze goed aansloot tegen de donjon. De gracht werd om het nieuwe gedeelte heengetrokken.
Het nieuwe gedeelte had de vorm van twee op elkaar haaks staande gebouwen, die een binnenplein aan noord en oostkant omsloten. De donjon stond nu aan de westzijde, terwijl de zuidkant onbebouwd bleef, hier vormde een muur de aflsuiting.
Tegen het einde van de I5e eeuw werd dit Iaatst gebouwde gedeelte door brand gedeeltelijk verwoest. Het werd enigzinds gewijzigd opgebouwd op de oude fundamenten.

Tijdens opgravingen werd aan de overkant van de gracht een muur aangctroffen, die mogelijk van de voorburcht zou kunnen zijn.

Elgen onderzoek door het Hollandse Kastelenteam

Ridderhofstad Blickstcyn archiefnr 104 (archiefonderzoek)

Ridderhofstad Blickstcyn was Ieenroerig aan de Hofstad Heenvliet. Blicksteyn lag aan de westzijde van het huis te Heenvliet, en aan de noordzijde van de Hofwatering. De hotstad Blicksteyn was afgescheiden met een smalle gracht, tussen de tegenwoordige poldervaart en het kreekje, zodat een rechthoekig terrein ontstond van ongeveer 25m * 20m  Hierbinnen door een smaI grachtje aan de noordzijde en westzijde een terrein van 17m * 13m , afgescheiden, waarop een stenen gebouw heeft gestaan, formaat baksteen 31/32*14/15*8cm. Dit kasteeltje is zo uitvoerig vcrdwcncn dat er zelfs geen puinsleuven meer te vinden zijn. Aardewerk was er wel te vinden, dit werd vooral gevonden in de binnenste grachten, ook werden enkele bakstenen gevonden. De gracht was afgedekt met klei. De gracht was groter en dieper dan omschreven door C.Hoek in het Rotterdamsjaarboek 1968).

Bronvermelding

- Boekje N.K.S.

- K.N.O.B.; Prof. Dr. J.G.N. Renaud.

- Kastelengids van Nederland; Kransberg en Mills, blz.

- Middeleeuwse kastelen van Nederland; P. E. van Reijen, blz. 126

- 141 - 153.

- H.K.T.-blad le jaargang nr. 1 1986.

1 e jaargang nr. 2 1986.

- De hoge heerlijkheid Heenvliet, G. 4 Hart 1948 (BOEK!!)

- Brief Waterstaat aan Prof. Renaud. dd. 27 november 1947.

- HELLEVOETERLAND, Zuid Hollandse studien Jans, 1957 blz

49-49 (Vermeld Jan van Poelgeest)

AFBEELDINGEN

- Brief Prov. Waterstaat Z.H. aan de R.O.B. tav Prof. Renaud

27-11-1947. betr. vondsten.

AFBEELDINGEN

- Tuinen van Heenvliet

- Wapen heren van Heenvliet.

- 1646 twee tekeningen Roghman.

- P. Alles dias 1986 en 1987.

- P. Alles zlw fotos 1986 en 1987.

- Reconstructie tekening.

- Cadastrale kaarten R.O.B.

 

 

Het Hollandse Kastelenteam 2011 - alle rechten  voorbehouden