Startpagina

1 omhoog

Oude prenten

Foto's

Plattegrond

Auteursrechten

Email kontakt

 

 

Huis te Warmond

 

Foto's, plattegrond en oude afbeeldingen beschikbaar

In de middeleeuwen kende Warmond verschillende kastelen. Ze zijn verdwenen op het Huys Warmont na. Dit kasteel moet er al voor het jaar 1300 gestaan hebben, want omstreeks die tijd verloor Jacob van de Woude het kasteel omdat hij er van beschuldigd werd dat ook hij betrokken zou zijn geweest bij de moord op Floris V in 1296. 
In 1408 werd hem echter eerherstel verleend. Het kasteel zag er toen wel heel anders uit dan nu, want het was een echte middeleeuwse burcht.

Het kasteel is vele malen verwoest geweest, maar steeds weer opgebouwd. Het huis was een steunpunt tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten omstreeks 1500, maar ook in de tachtigjarige oorlog ontkwam het huis niet aan verwoesting. Een van de bewoners, Johan van Duivenvoorde had met de Watergeuzen Den Briel ingenomen in 1572. Als straf werd zijn kasteel her jaar daarop vernield. Maar Johan liet, toen het tij te zijnen gunste gekeerd was, het huis in 1579 toch weer grondig herbouwen.

Kort voor 1800 kreeg het huis de definitieve vorm, waarin we het thans kennen, het bekende U-vormige huis met witgepleisterde muren..

 Het kasteel of Huys Warmont, zoals het meestal wordt genoemd, is in het bezit geweest van de familie van de Woude tot circa 1500. Daarna worden de Van Wassenaers eigenaren tot het huis in 1774 verkocht wordt aan Cornelis Pieter van Leijden. Uit die tijd dateert het huwelijkswapen Van Leijden / de Thoms dat in de timpaan boven de voordeur is aangebracht.

Door vererving komt het huis in 1840 in het bezit van de familie Van Limburg Stirum. De erfgenamen van deze familie verkopen het huis aan een textielfabrikant uit Leiden, de Heer Krantz. In 1960 wordt de gemeente Warmond eigenaar van het kasteel, die het landgoed overdoet aan het Zuidhollands Landschap. Het huis wordt in een stichting ondergebracht.

In de jaren 1962 en 1963 wordt het huis grondig gerestaureerd en opgedeeld in appartementen. Sindsdien wordt het Huys Warmont door verschillende families bewoond.

Het Huys en het bos liggen juist ten noorden van het dorp Warmond aan de weg naar Sassenheim.

 

Bronvermelding

- Ned. jeugdbond ter bestudering van de geschiedenis, 3 blz.

- J.B. van Loenen november 1909.

- Telegraaf 8 septenber 1970

- Mathiaskerk J. B. van Loenen 1909 blz. 53 - 60
.
- Dr. K.A. Kalkwiek en A.I.J.M. Schellart, Atlas van de Nederlandse kastelen, Alphen aan den Rijn, 1980.

 

AFBEELDINGEN

- 1611,1662,1710, onbekend.

- 1712 Lamsvoet.

- 18e eeuw J. de Beijer.

- P. Alles dia’s 1985.

 

 

© Het Hollandse Kastelenteam 2011 - alle rechten  voorbehouden