Startpagina

1 omhoog

Oude prenten

Plattegrond

Auteursrechten

Email kontakt

 

 

Oud Teylingen of Lockhorst

 

 

't Huis oud Teijlingen dat in de 16e eeuw pas Lockhorst werd genoemd lag tussen de Leede en de weg. groot 5 morgen land. De bekende historische schrijver Machen meende te veronderstellen dat dit Teijlings bezit pas werd gebouwd toen het Steenhuis van Heer Dirk geheel vervallen was. Dit is echter niet het geval. Heer Dirk had namelijk een broer. die later werd aangeduid met " Oude Simon van Teijlingen ". Dit huis werd aangeduid met "die woninghe die Oude Simon van Teijlingen was, opgaende van de Leede tot de weg."
Deze Oude Simon was n van de lijdende figuren in het Graafschap Holland. die van 1269 tot 1280 baljuw van Noord-Holland. Hij had twee zonen. de eerste overleed kinderloos. zijn tweede zoon overleed in 1316. maar liet een paar jonge kinderen na. En daarvan Dirk in 1327 was hij meerderjarig , toch beleende de Vrouwe van Voorne en Teijlingen hem met " 50 gemeten land te Catendrecht en het dagelijks recht te Oversliedrecht". Deze Heer Dirk overleed in 1345 bij Warns. Zijn zoon volgde hem op" ook een Simon. deze liet als enigs kind een dochter na. Sophie die voor 1370 huwde met Willem van Naaldwijk. ze hadden geen behoefte aan het goed bij de Leede. Jan van Poelgeest kreeg het goed aan de Leede in leen in 1429. Tot aan hun dood in 1382 woonden zij op dit Teijlings bezit. hun oudsti zoon Adriaan woonde met zijn vrouw op huize ter Does. Waarschijnlijk ging het huis Teijlingen via de vrouwlijke lijn over aan het geslacht Lockhorst. Enkele latere bezitters waren o.a. Johan van Wassenaar. later de Burgemeester van Gouda. De laatste eigenaaar. was P.J. Tijken. adjunct maire van Warmond en wonende op zijn buitenverblijf Leevliet. Het huis Teijlingen was dermate verwaardeloosd. dat hij het in 1824 liet slopen.wel mogen wij reeds opmerken dat er vroeger onzorgvuldig is omgegaan met de naam Teijlingen.

Bronnen

- Warmond voorheen en thans; W.A.C. Madchen, blz. 3 - 5 & 45 - 59
-  N.K.S. map; Prof. Dr. J.G.N. Renaud.
.

AFBEELDINGEN

- 1595 Onbekend.

- 1663 Lamsfeli.

- 1730 Pronk.

- 1740 Onbekend.

 

 

 

Het Hollandse Kastelenteam 2011 - alle rechten  voorbehouden