Startpagina

1 omhoog

Oude prenten

Foto's

Plattegrond

Auteursrechten

Email kontakt

 

 

Het Muiderslot

 

Dit mag toch wel het bekendste kasteel van Nederland genoemd worden.
In 1954 verrichte Prof. Renaud een onderzoek op de binnenplaats van het kasteel, de bouwtijd van de fundamenten kunnen zonder enige twijfel gedateerd worden in het laatste kwart van de 13e eeuw.
Na de moord op Graaf Floris V in 1296 belegerde de Bisschop Willem van Mechelen het kasteel en verwoest het.

Graaf Albrecht van Beieren liet het kasteel weer opbouwen, naar alle waarschijnlijkheid mogen we aannemen dat dit gebeurde tussen 1369 - 1373 en 1387.
Een bezetting op het kasteel van enige omvang is er nooit geweest. De Gelderschen hebben het wel een poosje bezet gehouden in 1508,
Toen het Gooi door de Gelderschen werd bedreigd werd er snel enig herstelwerk gedaan, de muren werden versterkt en de ophaalbrug werd hersteld. Op dat moment stond de Hertog van Gelre voor de poort.
Op 10 december 1508 moest de Hertog het slot verlaten, dit wegens de vrede van Kamerijk in januari 1509 verlieten de Gelderschen het slot. In 1510 werd het slot hersteld.

In 1525 bezochten een aantal notabelen van Amsterdam de Stadhouder van Holland, dit vanwege onvoldoende bezetting op het slot, de Stadhouder deelde deze mening niet. Vreemd, want er waren maar drie man op het slot aanwezig.
In 1527 dreigde een nieuwe aanval van de Gelderschen. Amsterdam zond versterking naar het slot met hun Burgemeester, maar Jan van Alkemade liet de versterking niet toe in het slot. In 1533 dreigde er weer gevaar, de versterking werd nu wel toegelaten evenzo in 1537 en 1542, maar deze drie keren was er geen direct gevaar voor Amsterdam en Muiden.

In het begin van de 80 jarige oorlog kozen Amsterdam en Muiden de kant van de Spanjaarden, Willem van Oranje zond zijn Gouveneur naar Muiden, deze stad werd zonder enige moeite ingenoemen. Het slot werd niet ingenomen omdat het Sanoy ontbrak aan zwaar kaliber.
Op de tweede dag van het beleg kwam Amsterdam Muiden te hulp. Sanoy moest zich terug trekken. Bij de passificatie van Gent ging Muiden over naar de Prins.

De bekendste bewoner van het kasteel was zonder enige twijfel P. C. Hooft, Baljuw van het Gooi, historicus, prozaschrijver en dichter.
In 1795 was het slot niet meer de zetel van de Baljuw van het Gooi. De Fransen hadden het kasteel bezet, Keizer Napoleon die op 21 oktober 1811 een bezoek aan Muiden bracht besliste dat het slot als opslagplaats voor krijgsbehoeften werd. In 1823 merkte men dat de druk op de vloeren te hoog werd en liet het slot ontruimen, de dienst domeinen wilde in 1825 het slot verkopen op 16 juni 1825 voor sloop..
Gelukkig kon Koning Willem l dit op tijd voorkomen. In 1878 komt men met een vast bedrag voor restauratie.

In 1895 werd architekt van Berden aangesteld voor de restauratie, die zou duren tot 1909. o.a. werden kantelen gemaakt waar ze niet hoorden, het voor portaal die van Hooft liet maken werd afgebroken.
Al met al mogen we blij zijn met van Breden die het slot resataureede.

In 1956 - 1972 vond de tweede restauratie plaats, een aantal ingrepen van van Berden werden ongedaan gemaakt, het doel was het slot terug te brengen van de ontstane situatie, immer tot aan het eind van de 18e eeuw was het de zetel der Baljuw.

Bronvermelding

- Boekje N.K.S.

- Het huis te Muden: blz. 7 - 16.

- Middeleeuwse kastelen van Nederland: P.E. van Reijen, blz. 9 -72-82-83-84-91 -93-9495-137.

- Kastelengids van Nederland: Kransberg & Mills, blz. 130 - 132.

- Foto's P. Alles
 

 

Het Hollandse Kastelenteam 2011 - alle rechten  voorbehouden